"Η Γερμανική Συμφωνική Αισθητική του 19ου Αιώνα & οι Επιδράσεις της"

Μουσική Διεύθυνση: Βύρων Φιδετζής / Σολίστ: Μερκούριος Καραλής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

. Gaspare Spontini, Εισαγωγή από την όπερα “La Vestale”(Η Εστιάδα)

. Louis Spohr, Kοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε ντο ελάσσονα αρ.1, Op.26
Σολίστ: Μερκούριος Καραλής

. Δηµήτριος Λιάλιος, Ανατολική Εισαγωγή

. Διονύσιος Ροδοθεάτος, Αθαλία - Συµφωνικό ποίηµα 


Attic-art-Classicus 

Προς τη συµφωνική µουσική του 19ου αιώνα στρέφεται η συναυλία της Φιλαρµόνιας Ορχήστρας Αθηνών. 

Η συναυλία παρουσιάζει αρχικά δύο χαρακτηριστικούς συνθέτες που γεννήθηκαν και έζησαν σχεδόν σύγχρονα µε τον Μπετόβεν. O Ιταλός Gaspare Spontini & o Γερμανός Louis Spohr.

Το δεύτερο µέρος της συναυλίας περιλαµβάνει έργα Ελλήνων συνθετών του ύστερου 19ου αιώνα που επηρεάστηκαν από τη ροµαντική γερµανική αισθητική, ∆ηµήτριος Λιάλιος & ∆ιονύσιος Ροδοθεάτος. 


Θα ήταν μεγάλη χαρά μας να συνεργαστούμε!

κάντε κλικ εδω για να συζητήσουμε την ιδέα, προγραμματισμό και πολλά άλλα. 


 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε

www.classicus.online

Using Format